گزارش بررسي لايحه بودجه دولت در سال 1402

در اين گزارش به بررسي بودجه ارائه شده از سوي دولت که شامل برنامه درآمدها و هزينه هاي کشور در سال 1402 مي باشد پرداخته ايم. اين بررسي مي تواند به شما در پيش بيني اتفاقات اقتصادي سال پيش رو کمک کند.
 
در اين گزارش به بررسي بودجه ارائه شده از سوي دولت که شامل برنامه درآمدها و هزينه هاي کشور در سال 1402 مي باشد پرداخته ايم. اين بررسي مي تواند به شما در پيش بيني اتفاقات اقتصادي سال پيش رو کمک کند.

*چکيده مديريتي گزارش*: امروزه پاک‌ترين فرايند توليد فولاد که در مرحله پايلوت و در حال تست قرار دارد، هيدروژن سبز است. اين هيدروژن به‌جاي سوزاندن زغال‌سنگ از طريق انرژي‌هاي تجديد پذير توليد مي‌شود. حرکت به سمت توليد فولاد سبز ازآن‌جهت حائز اهميت است که صنعت فولاد امروزه عامل 7 درصد از انتشار کربن در جهان است. پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2050 ، درخواست جهاني فولاد نسبت به سال2019، تا 47 درصد افزايش يابد. اما با سخت‌گيرانه‌تر شدن قوانين مرتبط با آلودگي و ماليات‌هاي کربني حرکت به سمت توليد فولاد سبز براي بقاي اين صنعت ضروري است. در اين گزارش به بررسي تقاضا و توليد فولاد تا سال 2050 و مرور کلي فناوري‌هاي فعلي و نقشه راه توليد اقتصادي فولاد سبز در اين دوره زماني پرداخته‌شده است. اين گزارش بر مبناي آخرين گزارش به‌روزرساني شده آژانس بين‌المللي انرژي(IEA) در سال 2020 و گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس اتحاديه اروپا(EPRS) در سال 2021 تهيه‌شده است.

تاریخ انتشار : 1401/11/03 21:33:30
تعداد بازدید : 26