شماره حساب ها

شماره حساب‌هاي شرکت کارگزاري آرمون بورس به منظور واريز مبلغ بدهي ناشي از خريد اوراق بهادار، به شرح جدول ذيل است :

نام بانک کد شماره حساب شماره شبا
تجارت 31 0000050796132 IR78 0180 0000 0000 0050 7961 32
ملي 695 0105567339003 IR41 0170 0000 0010 5567 3390 03
سامان 849 84940512511 IR35 0560 0849 0400 0051 2510 01
پارسيان 8 0100112310008 IR08 0540 1033 0211 0112 3100 08
ملت 6205 3820090362 IR33 0120 0000 0000 3820 0903 62


نکات مهم

لطفا نکات زير را مد نظر داشته باشيد:

  1. لطفا بر روي فيش واريزي، نام و نام خانوادگي خودتان را به عنوان صاحب کد معاملاتي درج فرماييد. حتي در صورتيکه پرداخت و واريز توسط شخص ديگري به نيابت از شما انجام ميشود، نام شما به عنوان پرداخت کننده بايد بر روي فيش واريزي درج گردد. توجه داشته باشيد خوانا و بدون خط خوردگي بودن نام و نام خانوادگي نيز حائز اهميت است.
  2. خواهشمند است  پس از درج اطلاعات ذکر شده، فيش واريزي را به شماره 66532557 (021) فکس فرماييد. همچنين مي توانيد از طريق واتساپ (WhatsApp) به شماره 1087426-0912 نيز ارسال فرماييد.
  3. به منظور تسريع در ثبت مبلغ واريزي شما در حساب کارگزاري، توصيه مي شود از حساب بانک ملي استفاده فرماييد.
تاریخ انتشار : 1399/02/22 00:00:00
تعداد بازدید : 424