تحليل تکنيکال «فولاژ»-29شهريورماه

از منظر ساختاري با رسيدن قيمت سهم به محدوده حمايتي 700 تومان، شدت نزول سهم کاهش يافته و مي‌توان انتظار داشت خط ميان روندي سهم، نقش حمايت دايناميک آن را داشته باشد.

تحليل تکنيکال: شرکت فولاد آلياژي ايران با نماد «فولاژ»

از منظر ساختاري با رسيدن قيمت سهم به محدوده حمايتي 700 تومان، شدت نزول سهم کاهش يافته و مي‌توان انتظار داشت خط ميان روندي سهم، نقش حمايت دايناميک آن را داشته باشد. براي خاتمه موج نزولي فعلي، محدوده 670 تومان و 600 تومان (در حالت بدبينانه) در نظر گرفته شده و با شروع موج صعودي جديد، اهداف 800 و سپس 850 تومان براي سهم محتمل خواهد بود. 

سهامدار عمده: شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير و صندوق بازنشستگي فولاد مبارکه با مالکيت به ترتيب 30 و 20 درصد

تاریخ انتشار : 1401/06/29 20:58:19
تعداد بازدید : 27