تحليل بنيادي پتروشيمي آريا ساسول- ارديبهشت ماه 1401

در اين ويدئو آقاي سجاد مرادي، کارشناس تحليل کارگزاري آرمون بورس به بررسي شرکت پتروشيمي آريا ساسول، يکي از موفق ترين شرکت هاي عرضه شده در بورس در دو سال اخير، مي پردازد.

در اين ويدئو که به همت کارگزاري آرمون بورس برگزارش شده، مديرعامل کارگزاري جناب آقاي قاسمي و آقايان شهرام صفوي و نويد خاندوزي از کارشناسان بازار سرمايه به بررسي عملکرد سال 1400 و چشم انداز سال 1401 بازار سرمايه مي پردازند

 

تاریخ انتشار : 1401/03/03 09:40:00
تعداد بازدید : 122