وبينار بررسي عملکرد بازار سرمايه در سال 1400 و پيش بيني چشم انداز آن در 1401

در اين ويدئو که به همت کارگزاري آرمون بورس برگزارش شده، مديرعامل کارگزاري جناب آقاي قاسمي و آقايان شهرام صفوي و نويد خاندوزي از کارشناسان بازار سرمايه به بررسي عملکرد سال گذشته و چشم انداز سال جديد بازار سرمايه مي پردازند

در اين ويدئو که به همت کارگزاري آرمون بورس برگزارش شده، مديرعامل کارگزاري جناب آقاي قاسمي و آقايان شهرام صفوي و نويد خاندوزي از کارشناسان بازار سرمايه به بررسي عملکرد سال 1400 و چشم انداز سال 1401 بازار سرمايه مي پردازند

 

تاریخ انتشار : 1401/01/15 16:48:07
تعداد بازدید : 161