پرسش و پاسخ پيرامون سهام عدالت

در اين ويدئو کارشناس بازار سرمايه، سرکار خانم معصومه طاهرخاني به بيان نکاتي پيرامون سهام عدالت خواهند پرداخت. اين ويدئو به همت کارگزاري آرمون بورس و جهت مشتريان و مخاطبان محترم آماده گرديده است.

در اين ويدئو ، بررسي صنعت الفيني ها با نگاه به حضور اين صنعت در بورس، که توسط کارشناس تحليل، آقاي گائيني ارائه شده را مشاهده خواهيد نمود.

 

تاریخ انتشار : 1400/08/03 17:24:52
تعداد بازدید : 709