چشم انداز بازار سرمايه در سال 1400

در اين ويدئو به بررسي چشم انداز اقتصاد ايران با محوريت بازار سرمايه در سال 1400 خواهيم پرداخت. اين ارائه به تلاش کارشناس تحليل بازار سرمايه، آقاي علي گلبازخاني از شرکت سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس و با همراهي و همکاري کارگزاري آرمون بورس، تهيه و ارائه شده است.

در اين ويدئو، پيش بيني و تحليلي نسبت به چشم انداز بازار سرمايه در سال 1400 که توسط کارشناس تحليل، آقاي علي گلبازخاني ارائه شده، مشاهده خواهيد نمود.

 

تاریخ انتشار : 1400/02/04 09:12:07
تعداد بازدید : 289